மரடோனா மர்மம்

பிரேசில் நாட்டில் காற்று மழையோடு கூடிய ஓர் இருண்ட இரவு. கால்பந்து வரலாறில் புகழ் பெற்ற இருவர் திடீரென உள்ளே வந்தனர். வந்தவர்கள் நேமர் மற்றும் மரடோனா!  அங்கிருந்த ரசிகர்கள் புகைபடம் மற்றும் கையெழுத்து கேட்டனர். இடையில் சத்தமில்லாமல் ஒரு மர்ம நபர் தொலைக்காட்சி சானலை பிரேசில் ஜனாதிபதியின் வீட்டை நோக்கி திருப்பிவிட்டான். பிறகு அவன் கோப்பை அறையில் இருந்த கால்பந்து தங்க கோப்பையைத் திருடிச் சென்றான்! என் பெயர் ஆதவன். நான் இந்தியாவில் வசிக்கிறேன். என்…

I am not afraid -Hindi

मैं एक बड़ी लड़की हूँ।  मैं अकेली घर से बाहर चली जाती हूँ। कितना अँधेरा है!  कोई है क्या?  कौन है? ओह!  यह तो अपनी बिल्ली है।  मैं नहीं डरती। मुझे बाहर एक बड़ी सी काली चीज़ दिख रही है।  वह क्या है? ओह!  यह तो अपना कुआँ है।  मैं नहीं डरती। और वह आवाज़!  कीडिक…

I am not afraid -Kannada

ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿ. ನಾನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅಬ್ಬಾ! ಎಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆ! ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರದು? ಓ! ಅದು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು. ನನಗೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಕಪ್ಪಗಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏನದು? ಓ! ಅದು ಬಾವಿ. ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಶಬ್ದ! ಕಿರ್, ಕಿರ್, ಕಿರ್, ಏನದು? ಅಕ್ಕ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೆ! ನನಗೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ! ಯಾರದು? ಯಾರದು? ಅದು ನನ್ನ ತಾಯಿ….

Santa Lost His Shoe

SANTA LOST HIS SHOE  – By  Shweta Snow was all over, As it was christmas eve. Kids were so excited, To grab their gifts and see.. Kept waiting for santa, But he didn’t come. Looked like he had some work, That needed to be done. After much wait, A child said let’s call his dad,…

The Rich Letter K

The Letter K lived in the Land of Words. She owned the bank, and she made lots of money. Every night she counted her bags of money, and it made her happy.  She had so much money that she used it to blow her nose when she sneezed. She had so many bags of money…

The Stinky Letter P

Letter P lived in the Land of Words. When he was a lowercase p, he always used to tell his mom, “I don’t want to take a bath, and you can’t make me!” She always made him take one anyway, but he said that when he got older he’d never take another bath again. So…

The Old Letter O

The Letter O lived in the Land of Words. He was the oldest of all the letters. He was in charge of the museum. It was his job to find old and rare things. He was always trying to get the rarest, oldest and most valuable item ever heard of: The Golden Dinosaur Skull. He…

The Missing Letter S

The Letter S lived in the Land of Words. He was a photographer, and he loved taking pictures. But he was always missing when the other letters needed him. He didn’t show up for his own birthday party. He missed a dinner at the Letter A’s house. He was supposed to play on a woozoo…

The Loud Letter M

 The Letter M lived in the Land of Words. The Letter M was always yelling because he thought it was the best way to get people to listen. He was the loudest of all the letters. He got so used to being loud that he didn’t know how to be less loud. He talked so…

The Invisible Letter N

The Letter N lived in the Land of Words. He liked to be alone, and he loved going off on his own to collect strange items. He would go for walks through the woods, the fields, and the mountains. He was always looking for rare items. He carried a bag with him to collect whatever…