எங்கே என் தூக்கணாங்குருவி

 எங்கே என் தூக்கணாங்குருவி சாலையின் இரண்டு பக்கங்களிலும் பறவைகளும் அதன் கூடுகளும் மரங்களை அலங்கரித்து கொண்டிருந்தது .பள்ளிக்கு சிறுவர்கள் பரபரப்பாக ஓடிக் கொண்டிருந்தார்கள் .அப்பொழுது ஒரு சிறுவன் மட்டும் யாரோ தன்  பின்னால் வந்து கொண்டிருப்பதை கவனித்தான்.திரும்பி பார்த்தால் அது ஒரு பறவை.ஆச்சரியத்தோடு நீ எதற்காக என் பின்னே வருகிறாய் என்று கேட்டான் .நான் இங்கே இருக்கும் மரத்தில் வாழ்கிறேன் நான் உன் நண்பனாக ஆசைப்படுகிறேன் என்றது. ஓ தாராளமாக!என் பெயர் கிருஷ்ணா.நான் உன்னை மணி என்று கூப்பிடுகிறேன்.பள்ளி முடிந்ததும் நாம் இருவரும் விளையாடலாம்.அவர்கள் இருவரும் நல்ல நண்பர்களானார்கள். சில நாட்களுக்கு பிறகு எப்பொழுதும் போல் கிருஷ்ணா பள்ளிக்கு  சென்று  கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அங்கு நடந்ததை பார்த்து  அவன்  கண்ணீரோடும் வருத்ததுடனும் பள்ளிக்கு சென்றான். மாலை வீடு திரும்பும்போது வழியில் தன் நண்பனை பார்த்ததும் சந்தோஷத்தில் துள்ளி குதிக்கிறான். பிறகு மணி, நாங்கள் இருந்த மரங்களை வெட்டிவிட்டார்கள் இப்போது எங்கு போவது என்று தெரியாமல் நிற்கிறோம். அதற்கு கிருஷ்ணா ,கவலைபடாதே என் வீட்டு தோட்டத்தில் நிறைய மரங்கள் உள்ளன. அதில் நீயும் உன் பெற்றோரும் தங்கிக்கொள்ளலாம் என்றான்.பிறகு கிருஷ்ணா நடந்ததை தன் பெற்றோரிடம் கூறி அனுமதியை பெற்றான். மணி, கிருஷ்ணாவிடம் விளையாடுவதை விட்டுவிட்டு தன் பிரச்சனையை கூறி வருத்தப்பட்டது. ஊரில் உள்ள மரங்களையெல்லாம் வெட்ட தொடங்கியதால் என் உறவினர்கள் வாழிடங்களை இழந்து…

மாயா என்ற மான்

மாயா என்ற மான் கண்மணி அன்பு துரைக்கண்ணன் ஒரு காட்டில் மாயா என்ற மான் வாழ்ந்து வந்தது. ஒரு நாள் அது  ஒரு மனிதரைப்  பார்த்தது. தானும் அவரைப் போல ஒரு மனிதனாக  வேண்டும் என விரும்பியது. பக்கத்து ஊரில் ஒரு மாயக்காரி இருப்பதைக் கேள்விப்  பட்டது. அந்த மாயக்காரியிடம் சென்று தன்னை ஒரு மனிதனாக மாற்றுமாறு கேட்கப் புறப்பட்டது. Double click to add text here… போகும் வழியில் சில மனிதர்கள் மிகவும் ஏழையாக இருப்பதைப் பார்த்தது. சில மனிதர்கள் மிகவும் வசதியாகப் பெரிய வீடுகளில் வசிப்பதைப் பார்த்தது. இன்னும் சற்று தூரத்தில் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வரும் புகை மற்றும் குப்பைகளால் ஊரெங்கும் மாசடைவதைக் கண்டது. Double click to add text here… Double click to add text here… Double click to add text here… Double click to…

Goody Goody Animals

Once there was a school for animals and birds who lived in Min-Min town. It was called ‘Hip Hip Hurrah School.’ All the animals and the birds, big and small of Min-Min town went to Hip Hip Hurrah School to study and to play. One day, Miss Pussy, their Teacher said, “Come on, children, tell…

Best Friends

Hoppy Hop rabbit and Dotty Dot butterfly were good friends. They lived in the same garden. They went to the same school to study. They did lots and lots of things together. They liked doing things together. After the school was over, Hoppy Hop rabbit and Dotty Dot butterfly sat under the shade of a…

Loveable Rolly Polly

Rolly Polly elephant lived in Groovy Forest. All the animals, big and small, who lived in Groovy Forest loved Rolly Polly elephant. He made every one happy by his good actions. Once Tommy tiger forgot where he had kept his coat. The coat had green and white stripes on it. Tommy tiger had washed the…

Share And Be A Dear

Every evening, Nancy bear’s friends come to her house to play. They play with her toys and have fun. Dinky goat loves to play with puzzles. Minky snake loves to play with the toy trumpet, while Pinky elephant enjoys playing carom with Nikky cat. Nancy bear sometimes joins Dinky goat and both solve the puzzles…

Tricky Fox

Mandy dog, Kitty cat, Len hen and Bingo duck were good friends. Every evening they went together to Jingu Park to play. They would run around the trees or have races on the running tracks. But what they enjoyed most was playing together with a red ball. And when they were tired, they would sit…

Angry Shiny Squirrel

Shiny squirrel is very annoyed with Tiny, her younger sister. Tiny squirrel jumped around and made noises and did not let Shiny squirrel finish her homework. This made Shiny squirrel angry. She shouted and screamed at Tiny squirrel. She told her to stop being noisy. But Tiny squirrel did not listen to Shiny squirrel. Instead…

Our World Without Vegetables

OUR WORLD WITHOUT VEGETABLES Once upon a time, there lived a brother and a sister named Tim and Jane. Tim and Jane loved singing, dancing, playing, jumping, sleeping and everything in this world. But they did not like VEGETABLES!!! How they wished that their world had no vegetables! A fairy god mother who was passing…

Look at the Animals

Look at the animals on the farm. Each makes a special sound. I hear the cows going moo, moo, moo. Can you make that sound? I hear the ducks going quack, quack, quack. Can you make that sound? I hear the chickens going cluck, cluck, cluck. They are dancing all around. I hear the horses…