மரம் வளர்ப்போம்!

இது மீராவின் ஊர்! அவளுடைய ஊர் ஒரு வண்ணமயமான கிராமம்.  மீரா அவள் வீட்டைச் சுற்றி மரங்களையும் கொடிகளையும் வளர்த்தாள். இதைப் பார்த்து அவள் கிராமத்தில் இருக்கும் பெரியோர்களும், சிறியோர்களும் மரங்களையும் கொடிகளையும் வளரத்தனர். இதனால் அந்த கிராமமே வண்ணமயமாக இருக்கிறது. இது மலயாவின் ஊர்.  மலயா ஒரு நகரத்தில் வாழ்ந்து வந்தாள். மலயாவின் ஊரில் மரங்களே இல்லை. இதனால் அவள் நகரம் மாசுபட்டது. மலயாவும், மீராவும் நண்பர்கள். அவர்கள் இரண்டு பேரும் இரட்டையர்கள் போன்று. இன்றைக்கு இருவரும் பள்ளிக்கு சென்றார்கள். பள்ளியில் நன்றாக படித்து முடித்ததும் இருவரும் மலயாவின்…

விடாமுயற்சி

விடாமுயற்சி ஒரு அழகிய கிராமத்தில் ஒரு பையன் இருந்தான். அவன் பெயர் கவின் .அவனுக்கு  சதுரங்கம் விளையாடுவதென்றால் மிகவும் பிடிக்கும்.கவின் தன் கிராமத்தில் உள்ள  நண்பர்களுடன் எப்பொழுதும் சதுரங்கம் விளையாடிகொண்டிருப்பான். பல  நேரங்களில் அவன் வெற்றியும் பெறுவான். ஒரு நாள் அவனுடைய நெருங்கிய நண்பன் அவனிடம் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டால் உனக்கு நிறைய வெற்றிகள் கிடைக்கும் என்று  கூறினான்.அவ்வாறே கவின் பல போட்டிகளில் கலந்து கொண்டான் . அவனால் வெற்றி பெற முடியவில்லை.அவன் மிகவும் சோர்ந்து போனான். ஒரு நாள் கவின் போட்டி முடிந்து வீட்டிற்கு வரும் வழியில் ஒரு…

Tell me Now- Sweet and Sour

ನಂಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳು! ಸಿಹಿ – ಹುಳಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಏಕೆ ಉಪ್ಪುಪ್ಪು?  ಉಪ್ಪು ರುಚಿ ಏಕೆಂದರೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪದೆಯಲ್ಲಾ. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಏಕೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ? ಅದು ಸಿಹಿ ಏಕೆಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆಯಲ್ಲಾ. ನಿಂಬೆ ಏಕೆ ಹುಳಿಯಾಗಿದೆ? ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಮ್ಲದಿಂದಾಗಿ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತದೆಯಾ? ಹೌದು, ಉಪ್ಪದೆ. ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಹಣ್ಣಾದ ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ.  ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಇದೆಯಾ?  ಹೌದು, ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ? Click to…

Tell me Now -Happy and Sad

ನಂಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳು! ಸಂತಸ ಸಂತಾಪ ಮಗು ಏಕೆ ಅಳುತ್ತಿದೆ?  ಬಹುಶಃ ಅವಳಿಗೆ ಹಸಿವು ಆಗಿದೆ ಹುಡುಗ ಏಕೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ? ಬಹುಶಃ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗಿ ಏಕೆ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ? ಅವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಲಂಗ ಬಂದಿದೆ.  ಮುದುಕ ಏಕೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಅವರು ನಗೆಹನಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಏಕೆ ನಸುನಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಂತವಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ? ಬಹುಶಃ ಆಕೆಗೆ ನಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. Click to Read an Interactive version…

Tell Me Now -Good For You

ನಂಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳು! ನಿನಗೊಳ್ಳಯದು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಏಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಏಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಆಟ ಆಡಬಾರದು? ಅದು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಾನು ನಡುರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಏಕೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು? ಅದು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಏಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಬೇಕು. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಏಕೆ ಕೇಳಬೇಕು?  ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Click to…

The Rich Letter K

The Letter K lived in the Land of Words. She owned the bank, and she made lots of money. Every night she counted her bags of money, and it made her happy.  She had so much money that she used it to blow her nose when she sneezed. She had so many bags of money…

The Stinky Letter P

Letter P lived in the Land of Words. When he was a lowercase p, he always used to tell his mom, “I don’t want to take a bath, and you can’t make me!” She always made him take one anyway, but he said that when he got older he’d never take another bath again. So…

The Old Letter O

The Letter O lived in the Land of Words. He was the oldest of all the letters. He was in charge of the museum. It was his job to find old and rare things. He was always trying to get the rarest, oldest and most valuable item ever heard of: The Golden Dinosaur Skull. He…

The Missing Letter S

The Letter S lived in the Land of Words. He was a photographer, and he loved taking pictures. But he was always missing when the other letters needed him. He didn’t show up for his own birthday party. He missed a dinner at the Letter A’s house. He was supposed to play on a woozoo…

The Loud Letter M

 The Letter M lived in the Land of Words. The Letter M was always yelling because he thought it was the best way to get people to listen. He was the loudest of all the letters. He got so used to being loud that he didn’t know how to be less loud. He talked so…